Utwórz konto   |   Moje Konto   |   Koszyk   |   Zamowienia
 
 
 Home > Regulamin crosso    


 


Regulamin oraz polityka prywatności
Regulamin sklepu internetowego www.GoMarketPL

I. Postanowienia ogólne
Regulamin sklepu internetowego www.go-market.pl określa zasady składania zamówień, sposoby realizacji, płatności i reklamacji oraz ogólne zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.GoMarketPL (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem).
Sklep prowadzony jest pod adresem internetowym www.GoMarketPL
oraz w siedzibie firmy Legionowo ul. Handlowa 4

II. Przedmioty transakcji
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony internetowe są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.go-market.pl w chwili składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta.
Oferta prezentowana na stronach internetowych sklepu jest na bieżąco aktualizowana i ma charakter wiążący.

III. Składanie zamówień
Zamówienia może dokonać osoba fizyczna lub firma.
Składanie zamówień w sklepie Internetowym www.go-market.pl odbywa się za pośrednictwem:
- wypełnienia formularza znajdującego się na stronie sklepu
- wysłanego e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu
- kontaktu telefonicznego.

Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje konto na stronach sklepu (Klienci zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (nowi Klienci).
Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu lub przesłanie e-mailem danych niezbędnych do utworzenia takiego konta. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez nowego Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oznacza podanie:
-imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu
-numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie i weryfikacja zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze nie zostaną przez Sklep przyjęte do realizacji.
W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, wysokości podane są przy dokonywaniu zamówienia.
Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ? 1 w związku z art. 61 ? 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

IV. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
Prawidłowo złożone zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mail  otrzymanym po złożeniu zamówienia na naszej stronie internetowej. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.
Ponadto, w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, Sklep może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub, które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności, zostaną przez Sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
Złożone przez Klienta zamówienie uważane jest za zatwierdzone i przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone w sposób określony w pkt. 1 i nie zostanie przez Sklep anulowane zgodnie z pkt. 2 powyżej.
Przy obliczaniu powyższych terminów nie bierze się pod uwagę okresu pomiędzy godz. 16.00 w piątek a godz. 8.00 w poniedziałek oraz pomiędzy godz. 16.00 w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy a godz. 8.00 w dniu roboczym następującym po takim dniu.

V. Płatności oraz dostarczanie zamówionych produktów
Płatności za zamówiony towar łącznie z kosztami przesyłki można dokonać przedpłatą na konto bankowe lub zapłacić „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki. Przy opcji przedpłaty towar zostanie wysłany po wpłynięciu pieniędzy na konto.
Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Czas realizacji wynosi od 4 do 28 dni roboczych. Część towarów znajduje się w naszym magazynie. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile będzie wynosił czas realizacji twojego zamówienia, zapytaj sklep.
Zamówione towary można również odebrać osobiście w naszych sklepach bez ponoszenia dodatkowych kosztów wysyłki.
Wystawiamy Paragony lub Faktury VAT.

VI. Zwroty towarów
Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz możliwość zwrotu zakupionego towaru (w oryginalnym opakowaniu bez widocznych śladów używania) w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny (ustawa z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów). Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne Oświadczenie Zwrotu. Towar należy odesłać w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym. Zwrot zamówionego towaru, następuje na koszt Klienta.
Sklep zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar (w oryginalnym opakowaniu) w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest otrzymanie przez nas towaru. Zwrotu dokonamy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie dowodu zakupu (paragonu lub kopii faktury).
Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

VII. Reklamacje
W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.GoMarketPL” są fabrycznie nowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e mailem lub telefonicznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
Podstawę do reklamacji stanowi karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta oraz dowód zakupu towaru.
Reklamacje należy złożyć pisemnie przesyłając ją e-mailem, listem poleconym lub osobiście w siedzibie firmy.
Reklamacje złożone przez Klienta z uwagi na niezgodność szaty graficznej opakowań towarów z ich zdjęciami i opisami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu nie będą przez Sklep rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

VIII. Polityka prywatności
Dane osobowe przekazane w trakcie rejestracji są przetwarzane przez GoMarketPL z siedzibą w Legionowie przy ul. Handlowej 4 wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Prezydenta Miasta Legionowo będącym administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1.Założenia konta Użytkownika oraz realizacji zamówienia.
2. Przekazywanie drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez GoMarketPL, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Podane danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością wykonania usługi na rzecz klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.

Użytkownik, który przekazał GoMarketPL swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, prawo żądania aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Użytkownik może zwrócić się do GoMarketPL z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych, przez wysłanie maila na dane@crosso.net

IX. Zasady bezpieczeństwa
Wszelkie podane przez Klienta dane w szczególności adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez Sklep z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Przechowujemy dane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Użytkownik w szczególności powinien:
1. Wpisać login i hasło składające się co najmniej z 8 znaków, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych.
2. Zachować login i hasło do konta Użytkownika w tajemnicy i nie przekazywać ich osobom trzecim.
3. Po zakończeniu korzystanie ze sklepu należy się wylogować.
4. Korzystać z programów antywirusowych i regularnie skanować dyski w poszukiwaniu wirusów.
5. Korzystać z serwisów za pośrednictwem zaufanych i sprawdzonych urządzeń, gdzie zainstalowana sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych urządzeń zwiększa ryzyko przechwycenia loginu i hasła. Pamiętać o tym aby przeglądarki nie zapisywały loginu i hasła.

X. Polityką dotyczącą cookies. Link


XI. Postanowienia końcowe
Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów mogących wyniknąć z umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
 

Koszt wysyłki

Firma GoMarketPL proponuje dwa następujące rodzaje wysyłki:
1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, przedpłata wynosi   16 pln
2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, pobranie wynosi     19 pln


Czas realizacji zamówienia
W zależności od rodzaju zamówionego towaru czas realizacji wynosi od 4 do 28 dni roboczych.

 
Możliwość konsultacji przez telefon !!!
Ze względu na stale rosnącą ilość naszych klientów i wiele zapytań, postanowiliśmy wprowadzić możliwość zakupów przez telefon z możliwością konsultacji i doradztwa. Wydaje nam się że jest to nowa usługa  na rynku i spotka się z aprobatą i uznaniem   naszych klientów.
 

Pomoc

Zakładanie konta:
Aby móc zakupić jakikolwiek towar w naszym sklepie, należy posiadać konto użytkownika, wystarczy w tym celu w prawym górnym rogu strony nacisnąć link: "utwórz konto", który przeniesie Cię do panelu logowania.
Założenie konta i jego rejestracja absolutnie nie zobowiązuje do dokonywania jakichkolwiek zakupów w naszym sklepie.
Aby zarejestrować się i założyć konto wystarczy podać: login i stworzyć hasło i wpisać dokładnie swoje dane.
Następnie należy wybrać formę dostawy oraz jeśli chcesz Fakturę, to wszystkie wymagane dane
Pamiętaj aby podać chociaż jeden nr telefonu do Ciebie, gdyż zamówienie może wymagać potwierdzenia telefonicznego.

Zamawianie produktów:
Jeżeli chcesz zakupić towar lub towary, wystarczy obok zdjęcia towaru nacisnąć przycisk "Dodaj" – cały czas po prawej stronie w panelu „produkty w twoim koszyku” masz podgląd co masz w koszyku  oraz jaka jest wartość zakupów.
Możesz też usunąć towar z koszyka w tym miejscu lub zmienić jego ilość.
Jeżeli jesteś jeszcze niezdecydowana(y) lub chcesz jeszcze zakupić jakiś towar dodatkowo, wystarczy kliknąć w „Menu” na kategorię, która Cię interesuje i kontynuować zakupy.
Po zakończeniu zakupów przejdź do „realizuj”. Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, możesz to zrobić teraz.

Wybór płatności i formy dostawy:
Jeżeli wybierasz przedpłatę przelewem, będziemy czekać aż środki wpłyną na nasze konto bankowe i dopiero wówczas zrealizujemy wysyłkę zamówienia.
Jeżeli wybierzesz dostawę za pobraniem, wyślemy towar, a Ty zapłacisz kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki.
Jeżeli zdecydujesz się odebrać zakupiony towar w siedzibie naszej firmy, wówczas nie ponosisz kosztów transportu.

Płatności:
- Przelew bankowy na konto sklepu:
     GoMarketPL, 05-120 Legionowo, ul.Handlowa 4
     ING O/LEGIONOWO 98 1050 1012 1000 0092 3372 7503

- Za pomocą płatności elektronicznych: eCard - kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
- ePrzelewy:
1. Bank PEKAO S.A. (PeoPay)
2. ING Bank Śląski S.A. (Płacę z ING)
3. PKO BP S.A. (Płacę z iPKONET)
4. Bank Millennium S.A. (Millennium Płatności Internetowe)
5. Meritum Bank ICB S.A. (MeritumBank Przelew0
6. Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank)
7. Idea Bank S.A. (Płacę z Idea Bank)
8. PKO BP S.A. (Płacę z iPKO)
9. PKO BP S.A (Płacę z Inteligo)
10. PKO BP S.A (Płacę z iKO)
11. Bank Pocztowy S.A (e-transfer Pocztowy24)
12. Bank PEKAO S.A (Pekao24Przelew)
13. Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOŚ)
14. Toyota Bank Polska S.A. (Toyota Bank Pay Way)
15. Volkswagen Bank Polska S.A. (Przelew Volkswagen Bank direct)
16. Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer)
17. Euro Bank S.A. (Eurobank płatność online)
18. Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole eprzelew)
19. Bank PBH S.A. (Przelew z BPH)
20. Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Banku)
21. Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Sync)
22. mBank S.A. (mBank mTransfer)
23. mBank S.A. (mBank MultiTransfer)
24. Bank Zachodni WBK S.A. (Przelew24 BZWBK)
25. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowego)      
Nasze marki
Szybki kontakt
Newsletter
Email:Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GoMarket.pl informacji handlowych za pośrednictwem e-mail lub sms, w tym informacji o promocjach oraz ofertach specjalnych.